Marachinos One Hot Lady
Puff tik 1
svart med vita tecken

6/8-10: Flyttade till familjen Hofmann.


7 veckor
pufftik1
pufftik1
5½ vecka
pufftik1
pufftik1
3½ vecka
pufftik1
pufftik1
2½ vecka
pufftik1
1 vecka
pufftik1
Nyfödd
pufftik1

Marachinos Egen Linje

Tillbaka där du var...

Marachinos Egen Linje