Rasstandard enligt SKK

CHINESE CRESTED DOG

FCI 288 (Chinese Crested Dog)
FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Kina/Storbrittanien
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshundar
FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 9, Sektion 4

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Chinese crested dog förekommer i två varianter – den hårlösa och powder puff. Den hårlösa varianten har en tofs (”crest”) på huvudet som sträcker sig ned på nacken, päls som täcker tårna (”socks”) och en plym på svansen. Resten av kroppen är, som namnet antyder, hårlös. Hos varianten powder puff är kroppen helt täckt av en slöja av lång mjukt hår. Det är svårt att fastslå rasens ursprung men det sägs att den ägdes av familjer från Han-dynastin i Kina. Chinese crested dog utvecklades på den tiden som väktare av byggnader där skatter och värdeföremål förvarades och, i en större tyngre typ, som jakthundar. Rasen förekom på hundutställningar i USA från 1885 till 1926 men syntes därefter knappast till under bortåt 50 år.

HELHETSINTRYCK:
Rasen är en liten, rörlig och graciös med medelfin till fin benstomme. Den har antingen slät, hårlös kropp och päls endast på huvud, tassar och svans eller är täckt med en slöja av mjuk päls. Två skilda typer av rasen förekommer: hjorttyp - elegant och finlemmad - och ”cobby”-typ med tyngre kropp och benstomme.

UPPFÖRANDE OCH KARAKTÄR:
Chinese Crested Dog är gladlynt och aldrig ilsken.

HUVUD:
Huvudet skall vara slätt utan överdrivna rynkor. Avståndet från skallens bas till stopet skall vara lika med avståndet från stopet till nosspetsen. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck. Uttrycket skall vara alert.
Skallparti
  Skalle: Hjässan skall vara lätt rundad och långsträckt.
  Stop: Stopet skall vara endast lätt markerat utan överdrift.
Ansikte
  Nostryffel: Nostryffeln är ett utmärkande drag. Den skall vara smal och i proportion till nospartiet. Alla färger är tillåtna.
  Nosparti: Nospartiet skall vara torrt och lätt avsmalnande men aldrig spetsigt.
  Läppar: Läpparna skall vara strama och tunna.
  Käkar/tänder: Käkarna skall vara starka med komplett och regelbundet saxbett.
  Kinder: Kinderna skall vara väl utmejslade, torra, flata och avsmalna mot nospartiet.
  Ögon:Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så mörka att de förefaller svarta. Ögonvitorna skall helst inte synas.
  Öron: Öronen skall vara lågt ansatta, dvs den högsta punkten av örats bas skall vara i nivå med yttre ögonvrån. De skall vara stora och upprättstående, med eller utan fransar, utom hos powder puff där hängande öron är tillåtet.

HALS:
Halsen skall vara lång, elegant, utan löst halsskinn och med vacker välvning övergå i ett starkt skulderparti. När hunden är i rörelse skall halsen bäras högt och lätt böjd.

KROPP:
Kroppen skall vara smidig och medellång till lång.
  Överlinje: Rygglinjen skall vara plan.
  Ländparti: Ländpartiet skall vara stramt.
  Kors: Korset skall vara väl rundat och muskulöst.
  Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara ganska bred och djup, inte tunnformad, och utan framträdande bröstben. Bringan skall nå ned till armbågen.
  Underlinje och buk: Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

SVANS:
Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt då hunden är i rörelse. Den skall vara lång och avsmalnande, tämligen rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligt hängande i vila. Hos den hårlösa varianten skall svansplymen vara lång och ymnig. Den skall vara begränsad till de nedre två tredjedelarna av svansen. Gles plym kan accepteras.

EXTREMITETER:
FRAMSTÄLL:

  Helhet: Frambenen skall vara långa smala och slanka samt väl placerade under kroppen.
  Skulderblad: Skulderpartiet skall var torrt och smalt. Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.
  Armbåge: Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.
  Mellanhand: Mellanhänderna skall vara tunna, starka och nästan lodräta.
  Framtassar: Långa och smala hartassar. Klorna skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst. Hos den hårlösa varianten skall pälsen helst begränsas till tårna (”socks”) och inte sträcka sig högre upp än handlovarna. Framtassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.

BAKSTÄLL:
  Helhet: Bakbenen skall vara brett ställda. De skall vara så vinklade att de ger en plan rygg.
  Knäled: Knälederna skall vara starka.
  Underbenen: Underbenen skall vara långa och harmoniskt övergå i hasorna.
  Has/hasled:Hasorna skall vara lågt ansatta.
  Tassar: Långa och smala hartassar. Klorna skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst. Hos den hårlösa varianten skall pälsen helst begränsas till tårna (”socks”) och inte sträcka sig högre upp än handlovarna. Baktassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.

RÖRELSER:
Rörelserna skall vara långa, flytande och eleganta med god räckvidd och bra påskjut.

HUD:
Huden skall vara tunn, slät och kännas varm vid beröring.

PÄLS:
  Pälsstruktur: Hos den hårlösa varianten får inga större hårförsedda fläckar förekomma någonstans på kroppen. Hos den hårlösa varianten skall den typiska huvudtofsen (”crest”) helst börja vid stopet och smalna av mot nacken. En lång och ymnig huvudtofs är att föredra, men en gles kan accepteras. Hos powder puff består pälsen av underull och en slöja av långt hår, vilket är karakteristiskt.
  Färg: Alla färger och färgkombinationer är tillåtna.

STORLEK/VIKT:
Mankhöjd:

Idealmankhöjd för hanhund 28-33 cm.
Idealmankhöjd för tik 23-30 cm.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

DISKVALIFICERANDE FEL:
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

TESTIKLAR:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Rasstandarden är hämtad från Svenska Kennel Klubben

Marachinos Egen Linje

Tillbaka där du var...