Genetik, Chinese Crested
Marachinos Egen Linje

En myt som florerar är att puffarna (pudervippor) föds för att hålla sina nakna syskon varma. Det är naturligtvis helt felaktigt eftersom puffarna (vipporna) då de föds har en päls som är någon eller några mm lång och därmed knappast kan fungera som värmekälla. Dessutom är det relativt vanligt att det föds kullar med enbart nakna valpar och de växer upp utan att frysa ihjäl. Anledningen till att den pälsade varianten finns är en helt annan.

Genetiken kring chinese crested är enkel om än speciell. Varje valp får en gen från sin far och en gen från sin mor. Alla nakna hundar bär på en gen för hårlöshet (naket) och en gen för päls. Eftersom det nakna anlaget är dominant blir hunden naken.

De valpar som istället har oturen att få en nakengen från både sin far och sin mor får dubbla anlag för hårlöshet. Detta anlag är dock letalt (dödligt) i dubbel uppsättning och det innebär att dessa individer inte kan överleva. De dör kort efter befruktningen och föds alltså aldrig.

De valpar som får en pälsad gen från båda sina föräldrar blir alltså långhåriga, sk puffar. Om man parar två puffar (pudervippor) kan de aldrig få nakna valpar eftersom ingen av dem bär något naket anlag.

Detta innebär att det långhåriga anlaget aldrig kan avlas bort eftersom det är en förutsättning för att de nakna valparna ska bli livsdugliga. Följande scheman visar vad som händer när man parar två hundar av rasen chinese crested (detta är rent teoretiskt, utfallet i varje enskild kull kan naturligtvis variera).

En naken hund har alltid anlagen N (naken) och p (päls), (eftersom det nakna anlaget är dominant över det pälsade blir en hund med ett anlag av varje, alltid naken).
En powder puff har två anlag för päls, pp.

Marachinos Egen Linje

Naken (Np) x Naken (Np)
GEN N p Utfall:
2 nakna (66%)
1 powder puff (33%)
N NN (=letalt)
nakna anlag i
dubbel uppsättning
Np naken
p Np naken pp powder puff

Marachinos Egen Linje

Naken (Np) x Powder puff (pp)
GEN N p Utfall:
2 nakna (50%)
2 powder puff (50%)
p Np naken pp powder puff
p Np naken pp powder puff

Marachinos Egen Linje

Powder puff (pp) x Powder puff (pp)
GEN p p Utfall:
4 powder puff (100%)
p pp powder puff pp powder puff
p pp powder puff pp powder puff

Marachinos Egen Linje

Tillbaka där du var...